Zaburzenia lękowe – fobie

Zaburzenia lękowe w postaci fobii i jej objawy

Czym jest fobia?

Fobia to rodzaj zaburzenia lękowego wywoływanego tylko lub przede wszystkim przez pewne określone sytuacje, czy przedmioty, które nie są obiektywnie niebezpieczne. W wyniku takiego lęku, osoba w charakterystyczny sposób unika tych sytuacji lub z przerażeniem przeżywa ich pojawienie się. Przeżywanie lęku fobicznego subiektywnie, fizjologicznie i behawioralnie nie różni się od innych postaci lęku i może mieć różne nasilenie od lekkiego niepokoju do pełnego przerażenia. Obawy mogą koncentrować się na takich poszczególnych objawach, jak przyspieszone bicie serca lub uczucie omdlewania i często wiążą się z wtórnym lękiem przed śmiercią, utratą kontroli lub chorobą psychiczną. Lęku nie zmniejsza fakt, że inne osoby nie uważają danej sytuacji za niebezpieczną czy zagrażającą. (ICD-10) Najczęściej występujące typy fobii: agorafobia, fobia społeczna, klaustrofobia.

Objawy fobii

Objawy fobii mogą różnić się w z zależności od rodzaju fobii. Najczęściej są to:

  • uporczywy lęk przed przedmiotem lub sytuacją fobiczną (np. przed wysokością, egzaminem, szkołą),
  • obawa przed zetknięciem się z przedmiotem fobii (lęk antycypacyjny),
  • utrwalona tendencja do unikania miejsc, przedmiotów lub sytuacji związanych z fobią,
  • objawy w ciele w reakcji na bodziec: przyspieszone bicie serca, nadmierne pocenie się, trudności z oddychaniem, zawroty głowy, nudności lub dolegliwości żołądkowe, uczucie zmęczenia lub omdlewania.

Przyczyny fobii

Przyczyny fobii mogą mieć różnorodne źródła, jednak często związane są z trudnymi doświadczeniami lub traumatycznymi wydarzeniami z przeszłości. Fobie mogą być także dziedziczone genetycznie lub wynikać z nabytej reakcji na pewne sytuacje. Na przykład kiedy dziecko obserwuje w otoczeniu osobę z silnym lękiem wysokości, może samo w przyszłości doświadczać podobnego lęku.

Metody leczenia fobii

Leczenie fobii może obejmować różnorodne podejścia terapeutyczne, w zależności od indywidualnych potrzeb. Oto kilka najbardziej skutecznych metod:

  • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) – To jedna z najczęściej stosowanych metod leczenia fobii i lęku. Polega ona na identyfikowaniu negatywnych myśli i przekonań, które prowadzą do lęku, oraz na wprowadzeniu zmian w zachowaniu i myśleniu, które pomagają jednostce radzić sobie z lękiem. Terapeuta wspiera pacjenta w stopniowym oswajaniu się z sytuacjami, które wywołują lęk, aż do osiągnięcia wystarczającego stopnia tolerancji.
  • Terapia psychodynamiczna – Ten typ terapii skupia się na badaniu głębszych, nieświadomych przyczyn lęku i fobii. Terapeuta pomaga pacjentowi odkryć nieświadome konflikty wewnętrzne, emocje i traumy z przeszłości, które mogą być związane z jego obecnym lękiem. Poprzez pogłębianie samoświadomości i zrozumienie podłoża objawów lękowych, pacjent może rozwija w sobie nowe, zdrowsze i bardziej konstruktywne sposoby radzenia sobie z lękiem.
  • Psychoterapia grupowa – Często skuteczną metodą leczenia osoby z objawami fobii jest terapia grupowa. W przypadku fobii społecznej jest to, na pewnym etapie procesu odzyskiwania zdrowia, najbardziej zalecana forma terapii. Z lękiem przed kontaktem z ludźmi najskuteczniej można sobie poradzić właśnie w kontakcie z ludźmi w bezpiecznych i kameralnych warunkach grupy terapeutycznej.
  • Farmakoterapia – W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy lęk jest bardzo nasilony i trudny do opanowania, lekarz może zalecić farmakoterapię. Leki przeciwlękowe lub przeciwdepresyjne mogą być stosowane w celu łagodzenia objawów lęku i fobii. Ważne jest jednak, aby korzystać z farmakoterapii pod nadzorem lekarza specjalisty.

UWAGA!

Jeśli masz podejrzenie, że cierpisz z powodu fobii, to nie wahaj się skonsultować swojego stanu z lekarzem lub specjalistą od zdrowia psychicznego. Wczesna diagnoza i leczenie fobii może pomóc w leczeniu objawów i poprawić jakość życia.

Sprawdź sposoby leczenia fobii w Centrum Psyche

Zapoznaj się ze sposobami leczenia fobii, które oferujemy w naszym ośrodku.

Konsultacja psychoterapeutyczna Konsultacja psychiatryczna Psychoterapia indywidualna Psychoterapia grupowa

Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

Zarezerwuj wizytę

Nasza misja i cele

Niesienie najlepszej z możliwych pomocy.

Wykorzystywanie aktualnej wiedzy i badań.

Dostarczanie sprawdzonych i skutecznych usług psychoterapii, pomocy lekarskiej, porad psychologicznych, wykładów, szkoleń i psychoedukacji.

REKOMENDUJĄ NAS

Umów Wizytę

Łódź Warszawa Grodzisk Mazowiecki Grójec Kutno Łowicz Pruszków Rawa Mazowiecka Sochaczew Tarczyn Żyrardów