Współuzależnienie

terapia Współuzależnienia

Czym jest współuzależnienie?

Terminem współuzależnienie określa się zaburzoną adaptację osoby dorosłej do trudnej sytuacji poprzez utrwalenie specyficznych wzorców funkcjonowania. Nieadaptacyjne zachowania związane są z wykształceniem się poza bezpiecznego stylu przywiązania. Wynikają często z doświadczenia relacji z osobą uzależnioną. Zachowania te to najczęściej: próby kontrolowania zachowań osoby uzależnionej, branie odpowiedzialności za osobę uzależnioną, usprawiedliwianie, wyręczanie w obowiązkach, zaniedbywanie swoich potrzeb oraz wynikający z tego słaby stan zdrowia psychicznego.

Współuzależnienie nie jest chorobą – jest zespołem nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji problemowej. Koncentrując się na szukaniu sposobu ograniczenia nadużywania partnera, osoba współuzależniona nieświadomie przejmuje odpowiedzialność i kontrolę za jego funkcjonowanie, co w efekcie ułatwia osobie z problemem uzależnienia dalsze spożywanie alkoholu. U części osób współuzależnionych rozpoznaje się ostrą reakcję na stres, zaburzenia stresowe pourazowe lub zaburzenia adaptacyjne.

Objawy współuzależnienia

 • Silna koncentracja myśli, uczuć i zachowań na zachowaniach nałogowych osoby bliskiej
 • Szukanie usprawiedliwień sytuacji używania, zaprzeczanie problemowi
 • Ukrywanie problemu picia przed innymi
 • Przejmowanie kontroli nad piciem / zażywaniem osoby bliskiej (np. ograniczanie sytuacji alkoholowych, wylewanie alkoholu, kupowanie alkoholu, aby pijący nie wychodził z domu itp.)
 • Przejmowanie odpowiedzialności za zachowania osoby nadużywającej, łagodzenie konsekwencji używania: kłamstwa, płacenie długów, dbanie o higienę osoby uzależnionej, o jego wizerunek itp.
 • Przejmowanie za osobę uzależnioną obowiązków domowych, które ona zaniedbuje.

Życie w długotrwałym stresie spowodowanym nadużywaniem substancji psychoaktywnej lub czynności nałogowej (pornografia, sex, hazard,gry komputerowe, zakupy itp.) osoby bliskiej i brak skuteczności własnych działań nakierowanych na rozwiązanie problemu nadużywania powodują poważne konsekwencje psychologiczne:

 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Nerwice
 • Zaburzenia życia emocjonalnego (chaos emocjonalny, huśtawka nastrojów, stany lękowe i depresyjne, napięcie i stan ciągłego pogotowia emocjonalnego)
 • Zakłócenia czynności poznawczych (zagubienie, chaos poznawczy, brak poczucia sensu i celu, zakłócenie wzorców normy i zdrowia, nierealistyczne oczekiwania)
 • Pustkę duchową i brak nadziei
 • Samotność
 • Poczucie niemożności rozstania się
 • Czasami nadużywanie substancji psychoaktywnych (zwłaszcza leków nasennych i uspokajających)
 • Trudności w rozpoznawaniu własnych potrzeb, w realizacji własnych pragnień, ambicji i celów
 • Wyraźnie odczuwane obniżenie jakości życia.

Przyczyny współuzależnienia

Współuzależnienie nie jest chorobą – jest zespołem nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji problemowej. Koncentrując się na szukaniu sposobu ograniczenia picia partnera, osoba współuzależniona nieświadomie przejmuje odpowiedzialność i kontrolę za jego funkcjonowanie, co w efekcie ułatwia osobie z problemem uzależnienia dalsze spożywanie alkoholu. U części osób współuzależnionych rozpoznaje się ostrą reakcję na stres, zaburzenia stresowe pourazowe lub zaburzenia adaptacyjne.

Leczenie współuzależnienia

Osoby współuzależnione wymagają pomocy i mogą uzyskać poprawę stanu zdrowia psychosomatycznego, jeśli skorzystają z pomocy oferowanej im w prywatnych placówkach psychoterapeutycznych, w placówkach terapii uzależnień, gdzie mają prawo korzystać z bezpłatnej pomocy terapeutycznej i medycznej. Lista placówek lecznictwa odwykowego w Polsce znajduje się na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (www.parpa.pl). Niezależnie od tego, czy osoba uzależniona podejmie leczenie odwykowe, czy nie, czy zatrzyma picie, czy będzie nadużywała dalej – osoby współuzależnione mogą poprawić jakość swojego życia i życia swoich dzieci. Trudno jest im to jednak zrobić bez przyjęcia fachowej pomocy z zewnątrz.


Poza profesjonalną terapią współuzależnienia pomocne dla osób mających pijących bliskich mogą być spotkania Wspólnoty Al-Anon, której celem jest wspieranie się osób współuzależnionych w trudnościach wynikających z życia z osobą uzależnioną i w zmianie swojego funkcjonowania na bardziej satysfakcjonujące. Spis mityngów Wspólnoty Al-Anon znajduje się na stronie www.al-anon.org.pl.

UWAGA!

Jeśli masz podejrzenie, że możesz być osobą współuzależnioną, nie wahaj się skonsultować swojego stanu z lekarzem lub specjalistą od zdrowia psychicznego. Wczesna diagnoza i terapia współuzależnienia może pomóc w poprawie jakość życia.

Sprawdź sposoby leczenia współuzależnienia w Centrum Psyche

Zapoznaj się ze sposobami leczenia współuzależnienia, które oferujemy w naszym ośrodku.

Konsultacja psychoterapeutyczna Psychoterapia współuzależnienia Psychoterapia grupowa

Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

Zarezerwuj wizytę

Nasza misja i cele

Niesienie najlepszej z możliwych pomocy.

Wykorzystywanie aktualnej wiedzy i badań.

Dostarczanie sprawdzonych i skutecznych usług psychoterapii, pomocy lekarskiej, porad psychologicznych, wykładów, szkoleń i psychoedukacji.

REKOMENDUJĄ NAS

Umów Wizytę

Łódź Warszawa Grodzisk Mazowiecki Grójec Kutno Łowicz Pruszków Rawa Mazowiecka Sochaczew Tarczyn Żyrardów