06 listopada 2018

"Praktyczny poradnik - "z czym do kogo?"

 

W związku z tym, że specjalistów w zakresie psychiki człowieka jest wielu, a maja one różne kompetencje, t.j. nie wszyscy są specjalistami od wszystkiego  - a także niestety z powodu zamieszania, które istnieje wokół naszych zawodów, proponujemy kierować się takim rozróżnieniem:

 

 

PSYCHIATRA

Jest lekarzem, ukończył(a) medycynę, a następnie uzyskał(s) specjalizację z zakresu psychiatrii. Jako lekarz może przepisywać leki, wystawiać zwolnienie lekarskie lub skierowanie do szpitala.

 

Do psychiatry przyjmującego w ramach NFZ NIE POTRZEBUJESZ skierowania! Prywatnie – tym bardziej.

Psychiatra wystawia zaświadczenia i opinie lekarskie.

 

PSYCHOTERAPEUTA

Uzyskał(a) tytuł magistra w toku 5-letnich studiów magisterskich na kierunku psychologia (lub pokrewnym). Jeśli ukończył(a) psychologię - ma wszystkie uprawnienia psychologa (diagnoza, badania testami itp.). Ale ponadto – ukończył(a) 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne, w ramach którego uczestniczył(a) też w psychoterapii własnej (lub jest w trakcie takiego szkolenia, wtedy zwykle określa się jako "psychoterapeuta w szkoleniu").

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu może prowadzić psychoterapię indywidualną (a jeśli ma dodatkowe uprawnienia – także psychoterapię par, rodzinną, grupową oraz psychoterapię dzieci). W procesie prowadzenia psychoterapii podlega superwizji – czyli konsultuje swoją pracę z bardziej doświadczonymi psychoterapeutami, którzy uzyskali tytuł i uprawnienia superwizorów psychoterapii.

 

Prywatnie – nie potrzeba skierowania, ale jeśli udajesz się do psychoterapeuty przyjmującego w ramach NFZ  (np. w pobliskiej Poradni Zdrowia Psychicznego), musisz zdobyć skierowanie od lekarza (np.: internisty, psychiatry, neurologa), ale nie ma się czego obawiać - lekarze wystawiają te skierowania 'od ręki'.

 

Psychoterapeuta wystawia jedynie zaświadczenie o uczestniczeniu w psychoterapii i robi to jedynie na życzenie osoby zainteresowanej, czyli pacjenta. 

 

PSYCHOLOG

Uzyskał(a) tytuł magistra w toku 5-letnich studiów magisterskich na kierunku psychologia. W uzasadnionych przypadkach (t.j kiedy wymaga tego dobro pacjenta) dokonuje diagnozy psychologicznej, (przeprowadza testy psychologiczne, np. inteligencji, temperamentu itp.). Udziela pomocy psychologicznej w postaci konsultacji, porad psychologicznych, psychoedukacji, interwencji kryzysowej. Nie może jednak prowadzić psychoterapii  – czyli regularnych, nacelowanych na leczenie spotkań (ani rozmawiać 'ekspercko' o lekach). To leży jedynie w kompetencji psychoterapeuty lub lekarza psychiatry (w przypadku stosowania farmakoterapii).

 

Psycholog może wystawiać zaświadczenia i opinie, ale:

 

- nie ma prawa wystawiać zaświadczeń/opinii na temat osoby, która go to nie prosiła (chyba że zleca ją w ramach współpracy z psychologiem biegłym sądowym sąd) - jeśli np. o opinię prosi żona, a mąż nie, może to być opinia jedynie o żonie i nie może zawierać żadnych informacji o charakterze opinii na temat męża 

 

- W SZCZEGÓLNOŚCI nie ma prawa wystawiać opinii/zaświadczenia na temat osoby, z którą nie miał kontaktu (np. opinii o żonie na prośbę męża i na podstawie jego relacji)

 

- w razie jakichkolwiek wątpliwości na temat poprawności/zasadności opinii lub zaświadczenia wydanego przez psychologa można uzyskać informacje w Polskim Towarzystwie Psychologicznym: www.ptp.org.pl

 

Agnieszka Ancerowicz

 

 

Psycholog-psychoterapeuta-psychiatra

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które zbierają informacje mogące stanowić dane osobowe. Więcej informacji o ochronie danych osobowych i Twoich prawach znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

ZAPISY TELEFONICZNE: 602 42 55 33

ZAPISY EMAIL: kontakt@centrum-psyche.pl