Uzależnienie

leczenie uzależnienia

Czym jest uzależnienie?

Uzależnienie to każde zachowanie, mające odzwierciedlenie w procesie biologicznym, które daje tymczasową ulgę w cierpieniu lub przyjemność i w związku z tym prowadzi do silnego pragnienia powtarzania tego zachowania i jednocześnie wiąże się w występowaniem negatywnych konsekwencji w obszarze zdrowotnym, emocjonalnym, relacyjnym, ekonomicznym lub społecznym. Prowadzi do niemożności panowania nad tymi zachowaniami oraz niemożności zaprzestania ich.

Objawy uzależnienia

Uzależnić się można od wielu substancji, takich jak: alkohol, narkotyki, leki, jedzenie oraz od czynności: hazardu, sportu, zakupów, pracy, korzystania z Internetu, oglądania pornografii, masturbacji, itd.

Na ostateczne rozpoznanie uzależnienia pozwala identyfikacja trzech lub więcej następujących cech lub objawów występujących łącznie przez pewien okres czasu w ciągu ostatniego roku. Są to:

  • Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia („głód alkoholowy”).
  • Upośledzona zdolność kontrolowania zachowań związanych z piciem (trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia do wcześniej założonego poziomu, nieskuteczność wysiłków zmierzających do zmniejszenia lub kontrolowania picia).
  • Fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego pojawiającego się, gdy picie alkoholu jest ograniczane lub przerywane (drżenie mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, niepokój, drażliwość, lęki, padaczka poalkoholowa, omamy wzrokowe lub słuchowe, majaczenie drżenie) albo używanie alkoholu lub pokrewnie działającej substancji (np. leków) w celu złagodzenia ww. objawów, uwolnienia się od nich lub uniknięcia ich.
  • Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu) potrzeba spożycia większych dawek dla wywołania oczekiwanego efektu.
  • Z powodu picia alkoholu – narastające zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań, zwiększona ilość czasu przeznaczona na zdobywanie alkoholu lub jego picie, bądź uwolnienia się od następstw jego działania.
  • Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw picia (picie alkoholu, mimo, że charakter i rozmiary szkód są osobie pijącej znane lub można oczekiwać, że są znane).

Przyczyny uzależnienia

Przyczyną uzależnienia jest chęć łagodzenia bólu psychologicznego, którego nie udaje się ukoić w żaden inny sposób. Bólem tym może być samotność, depresja, lęk, trauma, niskie poczucie własnej wartości, brak poczucia sensu w życiu i in. Niezależnie od rodzaju objawu przyczyna psychologicznego problemu człowieka jest podobna. Źródło używania i w konsekwencji uzależnienia sytuuje się we wczesnym okresie dzieciństwa, w czasie tworzenia się więzi, bezpieczeństwa i rozwoju mózgu. Uzależnienie jest w tym kontekście efektem poza bezpiecznej więzi z obiektem, a motywacja do używania i nadużywania narkotyków lub angażowania się w zachowania uzależniające ma swój początek w nierozwiązanych konfliktach i traumatycznych doświadczeniach relacyjnych. Należy pamiętać, że substancja pozwala regulować wiele stanów emocjonalnych, od uspokojenia do pobudzenia. Jednym pomaga odciąć się od doświadczania trudnych uczuć, inni tylko dzięki substancji mogą mieć kontakt ze swoją emocjonalną częścią.

Leczenie uzależnienia

Leczenie uzależnienia polega na leczeniu problemów osoby, które są podłożem nałogowego zachowania. W procesie terapii pacjent próbuje odnaleźć źródło swojego cierpienia, uczy się jak sobie z nim radzić w przystosowawczy / konstruktywny sposób. Ważnym obszarem rozwoju jest poprawa relacji z sobą samym, budowanie samoakceptacji, co przekłada się na poprawę relacji z innymi ludźmi oraz ze światem.

Metody leczenia problemów z uzależnieniem dobierane są po dokonaniu diagnozy głębokości i rodzaju uzależnienia oraz ewentualnych objawów współwystępujących na wstępnych konsultacjach.

Psychoterapia indywidualna osoby z problemem uzależnienia w oparciu o podejście poznawczo – behawioralne. Terapeuta pomaga pacjentowi zidentyfikować i zmienić negatywne myśli i przekonania, które prowadzą do zachowań nałogowych. Ponadto, terapia CBT skupia się na wprowadzaniu pozytywnych zmian w zachowaniu i sposobie radzenia sobie z trudnościami.

Psychoterapia indywidualna osoby z problemem uzależnienia w oparciu o podejście psychodynamiczne i teorię więzi. Pozwala na zrozumienie nieadaptacyjnych schematów relacyjnych, które leżą u podłoża objawów uzależnienia, na budowanie umiejętności regulacji emocji oraz pozytywnej samooceny, co w efekcie przekłada się na poprawę relacji z sobą samym, z bliskimi oraz ze światem.

Psychoterapia grupowa osób z problemem uzależnienia. Zdecydowanie łatwiej jest mierzyć się z problemem uzależnienia wspólnie z innymi ludźmi. Psychoterapia grupowa, dzięki atmosferze bezpieczeństwa i możliwości korzystania z wielu umysłów, ułatwia proces zdrowienia z uzależnienia.

Farmakoterapia. Zdarza się, że wraz z objawami uzależnienia występują inne objawy, np. depresyjne lub lękowe, których leczenie wymaga konsultacji psychiatrycznej. Utrzymywanie się objawów depresyjnych, lękowych lub innych utrudnia, a czasem uniemożliwia leczenie uzależnienia.

UWAGA!

Jeśli masz podejrzenie, że jesteś uzależniony, to nie wahaj się skonsultować swojego stanu z lekarzem lub specjalistą od zdrowia psychicznego. Wczesna diagnoza i leczenie uzależnienia może pomóc w pełnym wyleczeniu objawów i poprawić jakość życia.

Sprawdź sposoby leczenia uzależnienia w Centrum Psyche

Zapoznaj się ze sposobami leczenia uzależnienia, które oferujemy w naszym ośrodku.

Konsultacja psychoterapeutyczna Psychoterapia uzależnienia Psychoterapia grupowa

Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

Zarezerwuj wizytę

Nasza misja i cele

Niesienie najlepszej z możliwych pomocy.

Wykorzystywanie aktualnej wiedzy i badań.

Dostarczanie sprawdzonych i skutecznych usług psychoterapii, pomocy lekarskiej, porad psychologicznych, wykładów, szkoleń i psychoedukacji.

REKOMENDUJĄ NAS

Umów Wizytę

Łódź Warszawa Grodzisk Mazowiecki Grójec Kutno Łowicz Pruszków Rawa Mazowiecka Sochaczew Tarczyn Żyrardów