Coaching grupowy

To metoda nastawiona na realizację celów indywidualnych uczestników, w którym grupa wspomaga proces dochodzenia do wyznaczonego celu. Korzystając z doświadczeń innych uczestników, energii grupy, wymiany spostrzeżeń , stworzymy przyjazne środowisko do pracy nad życiową zmianą. Coach nadaje ramy spotkania, odpowiada za przebieg procesu, proponuje narzędzia coachingowe, ale to uczestnicy wypełniają sesje treścią.

 

Na pierwszym spotkaniu grupa przedstawia się sobie. Określane są indywidualne cele, plany do realizacji. Prowadzący umawia się na wspólnie respektowane zasad. Szanujemy swoje granice i uczucia, budujemy zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w grupie. Podczas kolejnych sesji, grupa reaguje na siebie, uczestnicy dzielą się swoimi odczuciami, przemyśleniami, planami, dają sobie informację zwrotną. Coach dba o to, by każdy był zauważony i wysłuchany.

 

Coaching w grupie pomaga nabrać odwagi, motywuje do działania, uczy wzajemnej komunikacji. To sposób na przełamanie różnych barier w uczestnikach, również międzyludzkich. Na łonie grupy wyłaniają się najśmielsze pomysły, aspiracje, ugłaśniane są marzenia. Celem spotkań jest by uczestnicy wcielali je w życie. Dyskutowane są rozwiązania, sposoby dojścia do upragnionego celu. Wszystko przebiega w bezpiecznym środowisku grupy dającej wsparcie. Sesje coachingu grupowego mogą być wzbogacone o elementy pracy z ciałem, improwizacji ruchowej - wtedy, kiedy może to pomagać w realizacji celów klientów.

 

W procesie caochingu grupowego cele indywidualne i grupowe ściśle się ze sobą łączą - grupa dzięki nabieraniu siły wspiera swoich członków w realizacji ich osobistych celów. 

Wspólne cele grupowe to: budowanie i zwiększanie zaufania w zespole, poprawa komunikacji, wzajemna integracja, zdobycie energii do działania, zwiększenie kreatywności. Indywidualne cele uczestników są definiowane i realizowane przez nich - zaś dzięki wsparciu grupy klienci budują ponadto większe poczucie wartości, pewności siebie, zdolności do integracji z innymi, satysfakcjonującej i skutecznej komunikacji. Dobrze funkcjonująca grupa coachingowa obniża poziom lęku i zwiększa motywację, dostarcza dodatkowej energii do zmian.

 

Liczba spotkań to minimum 8-12 sesji po 3 godziny raz w tygodniu, w składzie najczęściej od 4 do 8 osób. Grupa po rozpoczęciu sesji jest zamknięta. Ostateczny termin ukończenia procesu omawiany jest z grupą w trakcie sesji. 

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które zbierają informacje mogące stanowić dane osobowe. Więcej informacji o ochronie danych osobowych i Twoich prawach znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

ZAPISY TELEFONICZNE: 602 42 55 33

ZAPISY EMAIL: kontakt@centrum-psyche.pl